Skip to main content

Popular

Recent

Публично състезание за: Изготвяне на инвестиционен проект за Детска градина в УПИ II – (за обединено детско заведение) (ПИ с идентификатор 68134.4334.9449), кв. 109, м. „ж.к. Овча купел – 1“, район „Овча купел“, гр. София – първи етап

Публично състезание за: Изготвяне на инвестиционен проект за  Детска градина в УПИ II – (за обединено детско заведение) (ПИ с идентификатор 68134.4334.9449), кв. 109, м. „ж.к. Овча купел – 1“, район „Овча купел“, гр. София – първи етап. Уникален номер на Обявлението в АОП № 836213.

Прикачени файлове