Skip to main content

Popular

Recent

Публично състезание за: „Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на строеж за реализацията на подетап I “В” на проект: Идеен проект и Работен проект за канализационни и водопровдни мрежи за кв. „Горна баня“

Публично състезание за: „Избор на изпълнител/и за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на строеж за реализацията на подетап I “В” на проект: “Идеен проект и Работен проект за канализационни и  водопровдни мрежи за кв. Горна баня по договор №DIR-51011119-C025/17.02.2012 за проект №DIR-51011119-27-61  „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация  на територията на р-н „Овча купел“ за м.Овча купел-стара част и  кв.“Горна баня“ по OП „Околна среда 2007-2013“:

ПОДОБЕКТ: Работен проект на канализационна мрежа на кв. Горна баня – Гл.кол.I – ГБ, Гл.кол.I – ГБ/8, 9, 10, 11; кл.7, 14, 20, 21, 21/24, 25, 23, 26, 46, 56; Гл.кол II-ГБ, Гл.кол.II-ГБ/62, 64; кл.66, 67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152, район „Овча купел”, гр.София.

ПОДОБЕКТ: “Работен проект за водопроводна мрежа на кв. Горна баня – кл.27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл. кл.III, кл.171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62.

ПОДЕТАП  I  ”В”:

– Канализационни клонове:  Гл. кол.I – ГБ, Гл. кол.I – ГБ/8, 9, 10, 11/; кл.7, кл. 14, кл. 20,кл. 21, кл. 21 /24, 25/, кл. 23.

– Водопроводни клонове: k-27, k-44 , k-43, k-28 (част от него), k-160, k-161.

Уникален номер на Обявлението в АОП № 845247

Прикачени файлове