Skip to main content

Popular

Recent

Публично състезание за: “Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на блок „Г” и блок „Д” – физкултурен салон към 149 СУ „Иван Хаджийски” в УПИ ХII, кв. 3б (стар 13), м. „Овча купел – 2”, район „Овча купел”, гр. София”, по обособени позиции

Публично състезание за: “Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на блок „Г” и блок „Д” – физкултурен салон към 149 СУ „Иван Хаджийски” в УПИ ХII, кв. 3б (стар 13), м. „Овча купел – 2”, район „Овча купел”, гр. София”, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на блок „Г” и блок „Д“- физкултурен салон към 149 СУ „Иван Хаджийски”

Обособена позиция № 2 – Доставка и монтаж на пътнически асансьор в блок „Г“ към 149 СУ „Иван Хаджийски”

Уникален номер на Обявлението в АОП № 844594.

 

Прикачени файлове