Skip to main content

Popular

Recent

Публично състезание за: “Доставка и монтаж на пътнически асансьор в блок „Г“ към 149 СУ „Иван Хаджийски” в УПИ ХII, кв. 3б (стар 13), м. „Овча купел – 2”, район „Овча купел”, гр. София”

Публично състезание за: “Доставка и монтаж на пътнически асансьор в блок „Г“ към 149 СУ „Иван Хаджийски” в УПИ ХII, кв. 3б (стар 13), м. „Овча купел – 2”, район „Овча купел”, гр. София”. Уникален номер на Обявлението в АОП № 856929.

 

Прикачени файлове