Skip to main content

Popular

Recent

Публична покана изх. № РОК16-ДИО5-84/12.03.2016 г – Упражняване на независим строителен надзор

Публична покана изх. № РОК16-ДИО5-84/12.03.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет :

„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строеж: „Работен проект за водопроводната мрежа на кв.“Горна баня“ – кл. 27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл. кл. III, кл. 171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62“ и подобект: „Работен проект за канализационната мрежа на кв. „Горна баня“ – Гл. кл. I-ГБ, Гл. кл. I – ГБ/8, 9, 10, 11; кл.7, 14, 20, 21/24, 25, 23, 26, 46, 56, Гл. кл. II-ГБ, Гл. кл. II-ГБ/62, 64; кл. 66, 67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152, район „Овча купел“ гр. София, подетап I„A” – Канализационни клонове : Кл.26, Кл.46, Кл.56, Кл.67, Кл.68, Кл.142, Кл.146, Кл.152 , Водопроводни клонове k-178, Гл. кл. III, k-171, k-169, k-171, k-168, k-153, k-154, k-51, k-62 от „Идеен проект и работен проект за канализационни и водопроводни мрежи за кв. „Горна баня“, регистрирана в Агенция за обществени поръчки под № 9051201.

Leave a reply