Skip to main content

Popular

Recent

Профил на купувача

Документация за обществена поръчка за : Упражняване на независим строителен надзор в строителството на ВиК мрежи в кв. „Горна баня“ 
СЪОБЩЕНИЕ ПО чл. 68, ал. 2 от ЗОП относно промяна на обявеният час за отваряне на офертите на участниците
Отваряне на ценови оферти

Договор от 23.08.2013 г.- качено на 01.10.2014 г.

Документация за обществена поръчка за : Упражняване на независим строителен надзор в строителството на ВиК мрежи в кв.“Овча купел -стара част „
Разяснение 1 по документация – основание чл. 29 от ЗОП /05.03.2012г.
Отваряне на ценови оферти

Договор от 23.08.2013 г.- качено на 01.10.2014 г.

Документация за обществена поръчка за : Упражняване на независим строителен надзор в строителството на ВиК мрежи в в.з. „Горна баня“ 
Отваряне на ценови оферти

Договор от 23.08.2013 г.- качено на 01.10.2014 г.

*********
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН И РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ВИК МРЕЖИ  кв. в.з. Горна баня по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”-17.01.2013г
Решение за промяна кв.в.з.Горна баня – 31.01.2013г.
Разяснение 1 по документация – основание чл. 29 от ЗОП/12.02.2013г.
Разяснение 2 по документация – основание чл. 29 от ЗОП/01.03.2013г.
Разяснение 3 по документация – основание чл.29 от ЗОП-1част-/01.03.2013г.
Разяснение 3 по документация – основание чл.29 от ЗОП-2част-/01.03.2013г.
Отваряне на ценови оферти – качено на 18.04.2013г.

Договор от 10.09.2013 г.- качено на 01.10.2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН И РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ВИК МРЕЖИ кв. Горна баня по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”-17.01.2013г
Решение за промяна кв. Горна баня – 31.01.2013г.
Разяснение 1 по документация – основание чл.29 от ЗОП/01/03/2013г.
Oтваряне на ценови оферти – качено на 10.05.2013г.

Договор от 27.06.2013 г.- качено на 01.10.2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН И РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ВИК МРЕЖИ кв. Овча купел-стара част по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”-17.01.2013г
Решение за промяна кв. О.К. – 31.01.2013г.
Разяснение 1 по документация – основание чл.29 от ЗОП/01.03.2013г.
Разяснение 2 по документация – основание чл.29 от ЗОП/01.03.2013г.
Отваряне на ценови оферти – качено на 18.04.2013г.

Договор от 18.10.2013 г.- качено на 01.10.2014 г.

Приложение към обществена поръчка за изготвяне на идеен и работен проект за : кв.в.з. Горна Баня, кв. Горна Баня и кв. Овча Купел-стара част

*********