Skip to main content

Popular

Recent

Обява № 9 от 02.08.2019 г. за обществена поръчка

Обява № 9 от 02.08.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: Упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: “Изграждане и оборудване на Детска градина – първи етап (4 групи за детска градина и 2 яслени групи) в поземлен имот с идентификатор 68134.4334.9449, УПИ ІІ-за“Обединено детско заведение“, кв.109, м.ж.к. Овча купел-1,район „Овча купел“, по плана на гр. София“