Skip to main content

Popular

Recent

Обява № 7 от 05.07.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Реконструкция и обновяване на спортна площадка зад бл. 419, ж.к. „Овча купел“1, гр. София“