Skip to main content

Popular

Recent

Обява № 7 за обществена поръчка

Обява № 7 от 18.08.2017 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет:

„Избор на изпълнител за упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строеж: подобект: „Идеен проект и работен проект за канализационни и  водопроводни мрежи за кв.“Горна баня“ по договор № DIR-51011119-C025/17.02.2012 за проект № DIR-51011119-27-61 „Подмяна и изграждане на водопровод и канализация  на територията на р-н „Овча купел“ за м.Овча купел-стара част и  кв.“Горна баня“ по OП „Околна среда 2007-2013“; подобект „Работен проект за водопроводна мрежа на кв.Горна баня – кл.27, 44, 43, 28, 161, 160, 178, Гл.кл.III, кл.171, 169, 39, 40, 168, 153, 154, 23, 36, 29, 51, 62“ и подобект „Работен проект на канализационна мрежа на кв.Горна баня – Гл.кол.I – ГБ, Гл.кол.I – ГБ/8, 9, 10, 11; кл.7, 14, 20, 21, 21/24, 25, 23, 26, 46, 56; Гл.кол II-ГБ, Гл.кол.II-ГБ/62, 64; кл.66, 67, 68, 130, 132, 134, 135, 142, 146, 152, район „Овча купел”, гр.София“ – Пoдетап I”Б” –  Канализационни клонове:Доизграждане на Гл.кол. II, Кл.66, Кл.130, Кл.132, Кл.134, Кл.135 и Водопроводни клонове:  k-39, k-40,  k-23, k-36, k-28, k-29“