Skip to main content

Popular

Recent

Обява № 6 за обществена поръчка

Обява № 6 от 25.06.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Изграждане на комбинирана площадка за игра на открито и алейна мрежа в УПИ I, кв. 70, м. кв. „Горна баня“, район „Овча купел“, гр. София.”