Skip to main content

Popular

Recent

Обява № 5 за обществена поръчка

Обява № 5 от 20.05.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Усилване на междуетажните, стоманобетонни плочи над басейна, физкултурния салон и музикалния салон в блок А на ДГ № 39 „Пролет“ на територията на СО – район „Овча купел“ по одобрен работен проект и Разрешение за строеж № 05 от 20.01.2017 г., издадено от Гл. архитект на СО – район „Овча купел“.