Skip to main content

Popular

Recent

Обява № 2 за обществена поръчка

Обява № 2 от 25.02.2019 г. за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, с предмет: „Укрепване на носеща конструкция на Народно читалище „Просвета“ – 1927”, УПИ I – за КОО, кв. 14, м. кв. Суходол, ул. „Траян Танев” № 32, район „Овча купел” гр. София. “