Skip to main content

Popular

Recent

„Избор на изпълнител за изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) на обект: “ Изграждане и оборудване на Детска градина – първи етап(4 групи за детска градина и 2 яслени групи) в поземлен имот идентификатор 68134.4334.9449, УПИ ІІ-за „Обединено детско заведение“

Публично състезание за: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: “Изграждане и оборудване на Детска градина – първи етап (4 групи за детска градина и 2 яслени групи) в поземлен имот с идентификатор 68134.4334.9449, УПИ ІІ-за“Обединено детско заведение“, кв.109, м.ж.к. Овча купел-1,район „Овча купел“, по плана на гр. София“. Уникален номер на Обявлението в АОП № 915157