Skip to main content

Popular

Recent

Договаряне без предварително обявление

Договаряне без предварително обявление на основание чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Цялостно преасфалтиране за осигуряване на нормално експлоатационно състояние на ул. „Ангелов връх“ и ул. „Загребска“ на територията на СО – район „Овча купел“. Уникален номер в АОП № 01268-2019-0006.