Skip to main content

Popular

Recent

Списък с одобрени за компенсации деца, неприети в общински детски ясли

Пълен списък на децата, неприети в детски ясли, одобрени за компенсиране за м. 09. 2022 г. съгласно ПМС 231/ 01.08.2022 г. – списък-компенсаци-м.09.22и

  • Сумите ще бъдт преведени по сметките на родителите след одобрение от Министерство на Здравеопазването.

! Срокът за подаване на документи за компенсации за м. 10 е до 05.11.2022 г.

Прикачени файлове