Skip to main content

Popular

Recent

СО-район “Овча купел” стартира изпълнението на проект “Туризъм и спорт в Люлин планина”

                      

 

Уважаеми съкварталци,

СО-район „Овча купел“ изпълнява проект „Туризъм и спорт в Люлин планина“,  финансиран от Столична община във връзка с изпълнението на Стратегията за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност  „СОФИЯ СПОРТУВА“ (2022 г. – 2030 г.).

Ако Вие сте:

 • Ученици
 • Студенти
 • Хора в трудоспособна възраст
 • Хора в пенсионна възраст
 • Хора в неравностойно положение
 • Хора от социално изключени групи

Включете се в проекта и нека заедно да:

 • Идентифицираме вече съществуващи туристически пътеки и поляни за игри и отдих в планината;
 • Намерим и маркираме нови такива;
 • Изградим места за почивка – пейки, маси и навеси от дърво, изработени от доброволци;
 • Ще организираме 4 похода всеки уикенд през септември 2023 г.;
 • Ще обходим и почистим планината в масовия поход през Европейската седмица на спорта /23-30.09.2023 г./.

Период на проекта: 1.06.2023 г. до 30.09.2023 г.

За повече информация, моля, свържете се с Мария Тенчева – Ръководител на проект „Туризъм и спорт в Люлин планина“, тел. 088 480 47 40, e-mail: m_tencheva@ovchakupel.bg