Skip to main content

Popular

Recent

СО Район „Овча купел“ продължава предоставянето на храна по проект „Топъл обяд“ в района


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

Уважаеми съкварталци,

 

СО-район „Овча купел“ подновява предоставянето на безплатна услуга по проект „Топъл обяд“, която има за цел да подпомогне хора:

 

  • с ниски доходи /под линията на бедност, определена за страната/
  • които не могат да осигуят своя обяд, поради невъзможност да се самообслужва

 

Ние ще предоставим прясно приготвен, разнообразен и питателен топъл обяд /супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт/.

*Документите, с които да кандидатствате по проекта, може да получите от администрацията на района, находяща се на адрес гр. София, ул. Любляна № 50 или да изтеглите от ovchakupel.bg

*Попълнените документи се подават на място или по e-mail: so_ok@ovchakupel.bg

Проект „Топъл обяд в СО-район Овча купел“ № BG05SFPR003-1.001-0242-С02, по процедура BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, се финансира от „Програма за храни и основно материално подпомагане“, „Европейски социален фонд +“.

Стойност на проекта: 233 165,57 лв.

Срок на изпълнение на проекта: 01.01.2024 г. до 30.09.2025 г.

Повече информация може да получите и на тел. 0884 804 740