Skip to main content

Popular

Recent

Ремонт ул. „Народно хоро“  / от бул. Монтевидео“ до бул. „ Овча купел“/
От 10 май  2023г. се затваря за ремонт ул. „Народно хоро“  / от бул.
Монтевидео“ до бул. „ Овча купел“/. СМР ще се извършат на три етапа:
І-ви етап включва участъка от ул. „Буземска“ до ул. „Иван Радоев“ и  ще
продължи до края на юли 2023г.. По време на него ще бъде изградена нов
водопровод в рамките на уличната регулация. В ІІ-ри етап ще се затвори
отсечката между ул. „Буземска“ и бул. „Овча купел“. Последно ще бъде
затворен участъкът между ул.„Иван Радоев“ и бул. „Монтевидео“.
По време на дългоочакваните строителни дейности на ул. „Народно хоро“ ще
бъде извършена: рехабилитация  на пътните платна,  изградени нови
тротоари, дъждовно отводняване, електро и телекомуникационни мрежи, нов
водопровод и канал, както и  ново енергоспестяващо улично осветление.
Разрешението за строеж е влязло в сила. Продължителност на СМР -6
месеца. Участъкът на  ул. „Народно хоро“ , които предстои да бъде
ремонтиран  е с обща дължина около 1350 м. Умоляваме гражданите да
спазват временната организация на движението и обходните маршрути!
Новините са публикувани и в сайта на голяма Столична община.