Skip to main content

Popular

Recent

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“

Във връзка с организирането на разяснителната кампания по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни  устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г“, Столична община  е изработила образователен клип, който предоставя информация за:

–  значението на подмяната на отоплителните устройства, ползите за обществеността и околна среда;

–  точните действия, които желаещите да подменят устройствата си с нови, трябва да предприемат, за да заявят своето желание за участие в проекта;

–  приноса на ЕС и ОПОС 2014-2020;

Образователният клип се излъчва в периода от 20.05.2020 г. до 20.08.2020 г. по три национални телевизии и се разпространява чрез мултимедийните екрани, разположени в метростанциите.

Линк, на който е наличен гореспоменатият клип: https://dox.abv.bg/download?id=54c4c423a3