Skip to main content

Popular

Recent

Преустановено е приемното време

Поради усложнената епидемична обстановка напомняме, че приемното време за граждани е преустановено.

Все още е в сила Заповед СОА20-РД09-1458 на Кмета на Столична община , според която в районната администрация с граждани ще работят САМО  Деловодство, ГРАО, и Каса.