Skip to main content

Popular

Recent

Предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от изгубване

С Решение № 897 по Протокол № 66/24.11.2022 г. на Столичен общински съвет са изменени и допълнени ПРАВИЛАТА за предоставяне на GPS устройства на хора, страдащи от деменция или заболяване, изразяващо се в проблеми с ориентацията и риск от загубване, и на деца и младежи с проблеми с ориентацията за време и пространство, предизвикани от умствена изостаналост или психични разстройства, приети с Решение № 270 по Протокол № 54 от 21.04.2022 г.

С Правилата и условията за получаване на GPS устройства можете да се запознаете в прикачения файл. Там са и всички необходими формуляри, които е необходимо да се подадат за получаване на устройствата.

Подаване на документи:

В Деловодството на Столична община, на ул. „Московска“ № 33.

В съответната Районна администрация, в която лицето е регистрирано по настоящ адрес (местоживеене), или по постоянен адрес (по лична карта, само когато няма друг настоящ адрес извън София-град.)

Как?

На хартия, по гореописания начин (запечатани в плик).

На електронен адрес (имейл на Столична община, или на съответната районна администрация), като целият пакет от документи следва да се сканира и в текста към имейла да се напише същото като на плика – че се кандидатства по Решение № 270 на Столичен общински съвет, на вниманието на Комисията за предоставяне на GPS устройства и Трите имена на кандидата.

 Ако предадете на съответната Районна администрация пакета от документи (независимо дали на хартия, или електронно) те мигновено ще бъдат препратени към Столична община.

Лице за контакт : Андрея Ружева старши експерт в дирекция „Дигитализация, иновации и инвестиции“ на СО

тел.: 0886 004 339

ел. поща: a.ruzheva@sofia.bg