Skip to main content

Popular

Recent

ОБЯВА

Във връзка с подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ между СО – район „Овча купел“ и  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) на 19.03.2019 г. започва строителство за обект: Изграждане на ВиК мрежи на територията на кв. „Овча купел – стара част“ ПОДЕТАП I „A“: Канализационни клонове: Кл.4, Кл.17, Кл.1, Кл.5, Кл.6, Кл.7, Кл.10; Водопроводни клонове: k-14b, k-15 от т.3 до т.86, k-5, k-2, Главен клон I от т.2 до т.3, k-14, k-16, k-14a; k-1 от т.61 до т.62.

Ще бъдат реализирани:

  • нова канализационна мрежа с дължина ~ 1 576,92 м.
  • нова водопроводна мрежа с дължина ~ 1 169,70 м.

Проектът е на стойност: 1834198,99 лв. с ДДС.

 

Ще се изградят ВиК мрежи по следните улици:

  • ул. „Загребска“;
  • ул. „Ново село“;
  • ул. „Ангелов връх“;
  • ул. „Долно село“;
  • ул. „Киевска“ – част от улицата;
  • ул. „Паскал Тодоров“ – част от улицата.

Срок за изпълнение: 100 календарни дни.

Прикачени файлове