Skip to main content

Popular

Recent

Компенсиране на неприети деца в държавни/общински детски градини за учебната 2022/2023 година

Ако през учебната 2022/2023 г. детето Ви не е прието в държавна или общинска детска градина или училище поради липса на свободни места, имате право да кандидатствате за получаване на средства за компенсация. Това гласи Наредбата за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

Срок за подаване на заявленията:

Заявлението за учебната 2022/2023 година се подава до 05.11. 2022 г. в районната  администрация по настоящ адрес на детето.

Условия за кандидатстване:

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно  на следните 6 условия:

 1. Детето е кандидатствало за прием съгласно съответните изисквания, определени по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият адрес на детето, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година;
 2. Детето да не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация на предучилищното образование в нито една държавна или общинска детска градина или училище;
 3. Общината по настоящия адрес на детето не е предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование на детето в общинска детска градина или училище за съответната учебна година поради липса на свободни места във всички детски градини и училища в прилежащия район;
 4. За съответната учебна година детето е записано в самостоятелна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище;
 5. Aко детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано за задължително предучилищно образование в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране;
 6. Родителите да не получават подпомагане от държавния бюджет или за сметка на оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението, по реда на тази наредба.

Задължителни документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец – Заявление22-23г.
 2. Искане по образец – Искане09-10.2022
 3. Договор за обучение;
 4. Платежен документ за извършено плащане на таксата за обучение за съответния месец:
 • фактура и платежно нареждане /при плащане по банков път/ или
 • фактура и фискален бон /при плащане в брой/

Не се приемат квитанции, служебни бележки, ордери и пр.

Компенсирането по тази наредба е за родители на деца от 3-годишна възраст /навършена/ до постъпването им в 1-ви клас.

! ЗАЯВЛЕНИЕТО се подава еднократно за учебната година, а ИСКАНЕТО – на всеки два месеца.  В случай, че сте изпуснали срока за подаване на заявления (който е 05.11.2022), можете да подадете по всяко време на учебната година, но ще бъдете компенсирани от месеца, следващ този на подаване на заявлението.

Срокове за подаване искане (след получено одобрение):

5.11.2022 (за периода от 15.09.2022 до 31.10.2022 г)

5.01.2023 (за м.11 и м. 12, 2022 г)

5.03.2023 (за м. 01 и 02, 2023)

5.05.2023 (за м. 03 и 04, 2023)

5.07.2023 (за м. 05 и 06, 2023)

5.10.2023 (за периода от 01.07 до 15.09.2023)

! Всичко гореописано се отнася САМО за деца в градинска възраст. За деца в яслена възраст, вижте информация тук – https://ovchakupel.bg/news/%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%86%d0%b0-%d0%b2-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b8/

Документи се приемат всеки работен ден в Деловодството на СО – район „Овча купел“ от 8:30 до 17:00 ч.

Документи с искане за компенсиране за месеците септември и октомври, подадени след срока за кандидатстване – 05.11.2022 г. няма да бъдат разглеждани!

 

Прикачени файлове