Skip to main content

Popular

Recent

Компенсации за неприети деца в детски градини деца за м. март и април 2023 г.

Искане за компенсации за неприети деца в детски градини деца за м. март и април 2023 г.

Напомняме Ви, че заедно с Искането (Искане03-04.2023) за обезщетение е необходимо да добавите и съответните разходни документи:

  • фактура и платежно нареждане (при направено плащане по банков път)     или
  • фактура и касов бон (при плащане в брой).

Срокът за представяне на документите е 05.05.2023 г.  Документи подадени след тази дата няма да бъдат разглеждани.

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

Родителите, които подават за първи път Заявление трябва да знаят, че компенсирането започва от месеца, следващ месеца, през който са подали заявлението!

Подаването на документи за компенсиране на деца неприети в детски градини се извършва на всеки два месеца. Следващият срок e – 05. Юли 2023 г.

Прикачени файлове