Skip to main content

Popular

Recent

Кандидатстване за компенсации за неприети деца в в детски ясли

Уважаеми родители,

Срокът за кандидатстване за компенсации за неприети деца в детски ясли е 05.03.2023 г.

!!! Задължителни финансови документи, които се подават заедно със заявлението:

– фактура + платежно нареждане (при плащане по банков път)

или

– фактура + касов бон при (плащане в брой)

*Не се приемат друг вид документи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

Заявление за компенсации може да изтеглите оттук – ЗаявлениеЯсли23г

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

*Документи, подадени след срока (05.03.2023 г.) няма да бъдат разглеждани.

Прикачени файлове