Skip to main content

Popular

Recent

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца за ноември и декември 2022

Напомняме Ви, че заедно с Искането за обезщетение е необходимо да добавите и съответните разходни документи:

  • фактура и платежно нареждане (при направено плащане по банков път)                                                  или
  • фактура и касов бон (при плащане в брой).

Срокът за представяне на документите е 05.01.2023 г.  Документи подадени след тази дата няма да бъдат разглеждани.

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца за ноември и декември 2022 – Искане11-12.2022

Прикачени файлове