Skip to main content

Popular

Recent

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца – март и април 2022г.

Срокът за подаване на документите е 05.05.2022 г.

Заедно с попълнено Искане за обезщетение е необходимо да бъдат добавени и съответните разходни документи:

  • фактура и платежно нареждане (при направено плащане по банков път)

или

  • фактура и касов бон (при плащане в брой).

Документи подадени след тази дата няма да бъдат разглеждани.

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца, месец март  и април може да изтеглите оттук  – Искане 03-04.2022

Прикачени файлове