Skip to main content

Popular

Recent

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца, месец ноември и декември 2021

Уважаеми родители,

Напомняме Ви, че заедно с Искането за обезщетение е необходимо да добавите и съответните разходни документи – фактура и платежно нареждане (при направено плащане по банков път) или фактура и касов бон (при плащане в брой).

Срокът за представяне на документите е 05.01.2022 г.  Документи подадени след тази дата няма да бъдат разглеждани.

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца, месец ноември и декември 2021 – Искане11-12.2021

Прикачени файлове