Skip to main content

Popular

Recent

Информация за компенсиране на неприети деца в общински детски градини за летния период 

Уважаеми родители,

Периодът за компенсиране за неприети деца в детски градини за летните месеци е от 01.07. до 14.09.2023 г. Срокът за подаване на документи за компенсиране е 05.10.2023 г.

!!! Задължителни финансови документи, които се подават заедно с искането:

– фактура + платежно нареждане (при плащане по банков път)

или

– фактура + касов бон (при плащане в брой)

*Не се приемат друг вид документи (напр. разходен ордер, служебна бележка и др.)

Няма да бъдат приемани документи с вписан различен период за компенсиране, както и с непълен набор финансови документи!!!

Документи се подават в деловодството на СО-район „Овча купел“, бул. „Цар Борис III“, 136 В

*Документи, подадени след срока (05.10.2023 г.) няма да бъдат разглеждани.

Прикачени файлове