Skip to main content

Popular

Recent

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ОТКРИТ БУФЕРЕН ПАРКИНГ ПРИ УПИ VII, КВ. 21 на територията на район „Овча купел““

Инвестиционно предложение предвид изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.: ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „ОТКРИТ БУФЕРЕН ПАРКИНГ ПРИ УПИ VII, КВ. 21 на територията на район „Овча купел““

Прикачени файлове