Skip to main content

Popular

Recent

Забрана за палене на огън

Забранява се паленето на стърнища, слогове, крайпътни ивици, сухи треви и други растителни отпадъци в защитените територии, в земеделски земи и гори на територията на СО-р-н Овча купел, както и в частни дворове, стопански и производствени площадки в границите на селищните територии.

Заповед 153 29.04.22

Правила

Прикачени файлове