Skip to main content

Popular

Recent

Съгласно Заповед № РД 09–211/29.09.2015 за отмяна на приемното време.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Съгласно Заповед № РД 09–211/29.09.2015 г. на Кмета на СО – район „Овча купел“ относно предстоящите избори за общински съветници и кметове и национален референдум насрочени за 25.10.2015 г., се отменя приемното време на всички служби на районната администрация, с изключение на Деловодство, ЕСГРАОН и Гражданска регистрация за периода от 01.10.2015 г. до обявяване на окончателните резултати от изборите.

 Секретар: /инж. Л. Донев/