Skip to main content

Popular

Recent

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услуга (позиция лекар-педиатър)

Покана за изразяване на интерес за предоставяне на услугата „Здравна консултация“ (позиция лекар-педиатър), по Проект „Социално включване, чрез създаване на общностни центрове за деца и семейства в рискови групи на територията на Столична община.

www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12&sub_open=78101&nxt=5

www.sofia.bg/pressecentre/press.asp?open=12&sub_open=77588&nxt=25