Skip to main content

Popular

Recent

Информационна среща с обществеността

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

СО-район „Овча купел“ инициира информационна среща с обществеността на 17.07.2014 г. от 17.00 часа в сградата на районната администрация намираща се на адрес: гр. София 1618, бул. Цар Борис III №136 В, в заседателната зала на ет. 2.

Столична община кандидатства и е одобрена по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете“ – Компонент 2 по Оперативна програма „Равитие на човешките ресурси“, по който предстои да започне функционирането на новоизградените услуги и настаняването на децата и младежите.

Предстоящото събитие е относно стартирането на проект „Шанс за децата – разкриване на тринадесет „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и три “Защитени жилища“ в Столична община“ по Оперативна програма „Равитие на човешките ресурси“.

Целта на срещата е запознаване със спецификите на новите социални услуги, както и условията за работа с тях. Всички заинтересовани лица ще имат възможност да се информират по въпроси свързани с проекта и неговото изпълнение.