Skip to main content

Popular

Recent

Съобщение относно инвестиционно предложение за „Интегриран столичен градски транспорт“ – Фаза 2.

СЪОБЩЕНИЕ

До засегнатото население,

Относно инвестиционно предложение за „Интегриран столичен градски транспорт“ – Фаза 2.

Инвестиционното предложение ще бъде реализирано в урбанизираната територия на гр. София и включва 13 компонента за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи трамвайни линии, закупуване на нови нископодови трамвайни мотриси и нови тролейбуси, надграждане на интелигентната система за управление на трафика и на съществуващата система за информация на пътниците в реално време, изграждане на нови тролейбусни линии и велоалеи.

Прочетете подробно в прикачените документи:

Прикачени файлове