Skip to main content

Popular

Recent

Становище на „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД във връзка с проведено обществено обсъждане на 10.06.2020г.

Във връзка с проведено обществено обсъждане на 10.06.2020г. от 17,30ч. в административната сграда на район „Овча купел” на СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136в.  на  „Виза за проектиране на допълващо застрояване – съоръжения за захранване на автоматизирана поливна система към обект: Реконструкция на трамваен път по бул.“Цар Борис III“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“ .

Изпращаме полученото становище от „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

Заключителната  дискусия да бъде проведена на 25.06.2020г. от 17,30ч. в административната сграда на район „Овча купел” на СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” № 136в.

За повече информация, моля погледнете прикачените файлове.

PolivnaSistema_2

Polivna sistema_1

Прикачени файлове