Skip to main content

Popular

Recent

Разпределение на пасища, мери и ливади
Разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ на заявители
 по реда чл.37и  от ЗСПЗЗ  за 2021г
район „Овча купел“
землище идентификатор по КККР площ (дка) НТП местност  ЖЕ
1 2 3 4 5 6 7
1.    Стиляна   Латинчева
1 Горна баня 68134.4176.15 8,639 ливада Алагьозица 0,29
2 Горна баня 68134.4176.12 5,24 ливада Алагьозица 0,26
13,879 0,55
 2.    Емил Латинчев
1 Горна баня 68134.4164.2 0,918 ливада Андрейна бара 0,06
2 Горна баня 68134.4162.19 1,287 ливада Русолете 0,08
3 Горна баня 68134.4175.53 17,531 ливада Алагьозица 0,58
4 Горна баня 68134.4165.42 1,894 ливада Биримирска поляна 0,13
5 Горна баня 68134.4207.37 2,309 ливада Средни дел 0,15
23,939 1.00
3. Асен  Симеонов
1 Суходол 68134.3943.13 1,219 ливада Дреновец 0,06
2 Суходол 68134.3943.18 1,15 ливада Дреновец 0,08
3 Суходол 68134.3943.34 0,865 ливада Дреновец 0,06
4 Суходол 68134.3943.54 2,998 ливада Дреновец 0,2
5 Суходол 68134.3952.37 2,003 ливада Средна могила 0,13
8,235 0,53
4.Владислава Цинцова
1 Суходол 68134.3943.3 0,69 ливада Дреновец 0,04
2 Суходол 68134.3943.35 1,909 ливада Раздорци 0,13
3 Суходол 68134.3952.23 1,144 ливада Раздорци 0,08
4 Суходол 68134.4105.3 1,8 пасище Раздорци 0,06
5 Суходол 68134.3943.45 0,572 ливада Дреновец 0,04
6,115 0,35
       5.Спас Спасов
1 Суходол 68134.4105.1 44 пасище Дреновец 2,93
44 2,93
Всичко: 96,168 5,36
Комисия:
Председател:
         /инж.М. Ботева/……П…..
          /н-к отд.“УОСЖФ и ТД“/
Членове:
1 инж.Весела Серафимова……П……
      /ст. експерт отд.“УОСЖФ И ТД“
2 агр. Цветелина Георгиева……П…..
      ОСЗГ-Западна Овча купел
3 Надежда Бузова
        /юрисконсулт отд.“ ПАИОГРЧР“…….П……
4 Мая Козничка …..П……
       /мл.експерт отд.“УОСЖФ и ТД“