Skip to main content

Popular

Recent

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ОВЧА КУПЕЛ“

уведомява, че на основание Заповед № РОК22-РД09-328/ 03.10.2022г. на Кмета на р-н „Овча купел” на на 13.10.2022г. от 17,30ч. в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136“В“ ще се представи виза за проектиране на трафопост в УПИ І-за озел., коо и мин.бани“ ( ПИ 68134.4336.550) в кв.39 по плана на м.“Овча купел-актуализация.

Допълнителна информация може да се получи в ст. 35 в понеделник и четвъртък от 14ч. до 16ч.

Писмени становища и предложения по проекта могат да се подават до 21.10.2022г. вкл. в деловодството на р-н „Овча купел” и на so_ok@mail.bg.

На 02.11.2022г. от 17,30ч. в административната сграда на район „Овча купел” към СО с адм. адрес бул.”Цар Борис ІІІ” №136“В“ ще се проведе обществената дискусия.

Следва да се спазват всички препоръки на здравните власти.