Skip to main content

Popular

Recent

Обявление за помещение отредено за амбулатория

Обявление

За отдаване под наем за срок от 5 години на помещение отредено за амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ с използвана полезна площ от 30,29 кв. м.

Прикачени файлове