Skip to main content

Popular

Recent

Във връзка с изграждане на ВиК мрежи на територията на кв. „Горна Баня“, Подетап I„В” – Канализационни клонове: доизграждане на Гл.кол.I, Гл.кл.I – ГБ/8,9,10,11; кл. 7, кл.14, кл.20, кл.21/24,25, кл.23; Водопроводни клонове: к-27, к-44, к-43, к-28(част от него), 160,161, Ви информираме, че от 07.06.2019г. до 07.07.2019г. ще се извършват СМР, при кръстовището на улица „Дон“ и улица „Диамант“. В тази връзка Ви уведомяваме, че обходният маршрут е съгласно приложена схема.