Skip to main content

Popular

Recent

Обява за работа

Във връзка с програма „Механизъм за лична помощ“, СО-район „Овча купел“ набира асистенти, които да бъдат назначени на трудов договор и да обгрижват и помагат на потребители с ТЕЛК.

Работната заплата се определя от броя на получените часове по направлението за лична помощ на ползвателя.

Необходими документи за личен асистент :

– Приложение 4 -заявление по образец;

– Документи за самоличност ( копие за справка);

– Автобиография;

– Копие от трудов договор,  ако кандидат асистента работи;

– Документ за придобита образователна степен ( копие);

– Документ удостоверяващ  успешно преминат курс на обучение за асистент ( при наличие);

– Медицинско за започване на работа от личен лекар;

– Банкова сметка с печат от банката на името на асистента;

– Трудова книжка ( копие).

Всички документ се входират в деловодството на СО- район „Овча купел“.