Skip to main content

Popular

Recent

Обява за работа

СО – район “Овча купел” търси да назначи
енергични и отговорни хора, които да се присъединят към екипа на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3 в район Овча купел“ на длъжност “Социален асистент”.

Основни дейности, които ще бъдат извършвани от социалните асистенти:
– Закупуване и доставка до домовете на хранителни продукти, стоки от първа необходимост и лекарства;
– Заплащане на битови сметки;
– Заявяване и получаване на определени административни услуги;
– Други дейности, възложени от екипа на проекта.
*Заплащането на продуктите и таксите са за сметка на потребителите.

Изисквания към кандидатите:
Образование – средно или по-високо образование
Професионален опит и трудов стаж – не се изискват

Кандидатите следва да притежават:
– Високо ниво на възпитание и любезност при обслужването на потребителите на социалната услуга.
– Добри комуникационни умения.
– Социална чувствителност към уязвимите групи в обществото.
– Умения за работа в екип.
– Добри организационни умения.

Други изисквания:
– Да спазват поверителността на факти и обстоятелства, освен в случаите застрашаващи здравето и живота на потребителя.
– Да ползват и попълват стриктно работната документацията, изисквани от проекта и институцията /анкетни карти, формуляри, дневници и др./
– Да спазват мерките и изискванията работа в условията на пандемична обстановка, за което ще бъдат обучени.
– Да спазват стандартите и критериите за социална работа.

Предоставянето на услуга може да бъде осъществена по няколко начина:
– Чрез собствен автомобил или велосипед.
– Чрез ползване на градски транспорт.
* транспортните разходи ще се възстановяват

Автобиография и кратко мотивационно писмо можете да изпращате на ел. поща:  sook@mail.bg

За подробности – тел. 0884 804 740

 

Изисквания