Skip to main content

Popular

Recent

ПУБЛИЧЕН КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ГЕРБ НА РАЙОН ОВЧА КУПЕЛ

Район Овча купел на Столична община обявява публичен конкурс за изработка на официален герб, който да се използва като символ, както на историята и традициите, така и на развитието на района и на общността, която хората, живеещи тук споделят.

Вече повече от 1 век Овча купел расте и се развива и постепенно придобива облик на едно от най-предпочитаните места за живеене в София. От малък квартал в покрайнините, днес Овча купел е в топ 3 на най- бързо нарастващите по брой на население райони в София. Овча купел е различна и разнолика. Тя не е типичния хомогенен жилищен квартал в милионен град. В Овча купел се срещат спокойствието и тишината на някогашни вилни зони с динамиката и комуникативността на големия жилищен комплекс. Много хора са привлечени от близостта с природата в зоните с ниско застрояване. Районът е предпочитан и от млади семейства и студенти. Всички съжителстват успешно със стари родове, които живеят тук от поколения.

Време е тази общност да има свой символ, който да отразява палитрата на ценностите й. Затова район Овча купел реши заедно с Нов български университет да проучи възможностите, историята и символите на района, да обяви конкурс и заедно с гражданите на Овча купел да избере първия официален герб на района.

 

Обява за публичен конкурс

Цел на проекта – Създаване на идеен проект и концепция за първи герб на район Овча купел. Гербът ще се използва в официалната кореспонденция от район Овча купел и ще бъде пресъздаден в 3-измерно изображение на административната сграда на община Овча купел.

В дългосрочен план създаването на първия герб на района ще създаде визуална идентичност,  която ще символизира посоката, споделените идеи и чувството за принадлежност към бъдещето на общността. Той ще служи за свидетелство за непреходните ценности, които обединяват хората в района.

Вид на конкурса – Публичен, отворен.

Право на участие – В проекта могат да се включват, както професионалисти, така и любители графични дизайнери, рекламни специалисти, студенти или граждани.

Техническо задание – Участниците в конкурса трябва да представят идеен проект за герб на район Овча купел, който да включва:

 • Визуализация на предложението за герб – пълноцветно изображение на проекта за герб на района. Проектите трябва да се предоставят в .jpeg или .pdf формат, с размер не по-голям от 100 МВ.
 • Формуляр за участие – Формулярът за участие двете декларации се подават в електронен формат на следния линк: https://forms.gle/4HGRCwL8XyzCCPCA6. Към него се прикачват визуализацията на проект за герб и две декларации (Декларация_авторски права  и  Деклaрация-лични данни) които са сканирани или снимани след попълването и подписването им.

Изисквания за идейния проект – идейният проект трябва да бъде изпълнен върху подложка (например във формата на щит[1], растение[2] или друго). Формата на подложката и символиката му е по избор на автора.

Насоки  за символиката на герба – С участието на учени, преподаватели и студенти от Нов Български Университет (доц. д-р Албена Павлова, проф. д-р Кристиян Банков и др.) беше проведено предварително проучване, което показа следните специфични характеристики, които биха могли да служат за отправни точка при разработването на идейна концепция за герб на района.

При изработването на предложението си участниците в конкурса могат да вземат предвид някои от долу изброените насоки за символи на Овча купел, но не са изключително ограничени до тях.

 • Овча купел се намира в подножието на 2 планини– кварталът открива прекрасна гледка към Витоша и телевизионната кула, а Горна баня, Мало Бучино и Суходол се намират в полите на Люлин планина.
 • Районът е притегателен център за млади хора – студенти и семейства. Доказателство за това е фактът, че Овча купел е на 3-то място по ръст на населението в София.
 • Архитектурни паметници и природни богатства – районът е известен с минералните си извори и сградите на две бани – в Овча купел и Горна  баня, които са паметници на културата. Горнобанският (или Люлинският манастир) „Св. св. Кирил и Методий“ има интересна история.
 • Въздушното течение, което минава през Овча купел пречиства въздуха на цяла София – През Овча купел преминава Владайското въздушно течение, което играе ролята на естествен филтър на въздуха в цяла София.
 • Овча купел е и образователен център – тук се намират един от най-големите университети в София – Нов Български Университет и Висшето училище по застраховане и финанси.
 • В Овча купел тепърва ще се изгражда нов парк, който има предпоставки да се превърне в център на района – бъдещият парк Кукуряк е символ на гражданска инициатива, идеята за него се заражда сред хората от района, които десетилетия защитават концепцията си и тя е на път да стане реалност. Кукуряк е и име на улица в района и на диво цвете, което е символ на издръжливост.

NB! Включването на повече от 1 символ в проекта е препоръчително. Не е задължително всички гореизброени символи да присъстват. Може авторът да добави и други, които счита за подходящи според концепцията, която защитава.

Начин за участие – Участниците трябва да изпратят техническото задание на имейл Konkursovchakupel@gmail.com. Въпроси по заданието може да се изпращат на същия мейл до 22.09.2020 г.

Срок – Предложенията за герб се приемат до 24:00 ч. 27.09.2020 (неделя).

Предварителен подбор  – Комисия, състояща се от кмета на района, представители на районната администрация, НБУ и комуникационни консултанти ще избере от три до пет предложения, които ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на СО р-н Овча купел под формата на анкета. Гражданите ще имат възможност да гласуват за своя фаворит във Фейсбук анкетата до 07.10.2020 г. вкл.

Финален подбор – Въз основа на резултатите от Фейсбук анкетата и качествена оценка на предложените идейни концепции, комисията ще избере и класира победителите на първите 3 места в конкурса.

NB! Комисията запазва правото си да не избере първа награда, ако прецени, че никое от предложенията не отговаря на дългосрочната цел на проекта. В този случай ще бъдат избрани само поощрителни втора и трета награда.

Критерии за избор: Резултати от Фейсбук анкетата – 30%; Визуализация( оценка на комисията)  – 50%; Концепция (Оценка на комисията) – 20%

Награден фонд – Комисията ще обяви класиралите се на първите три места проекти. Победителите ще получат следните награди:

 • Първо място – идеен проект, който ще бъде използван за основа на герб на район Овча купел – 700 лева
 • Второ място – 400 лева
 • Трето място – 350 лева

Очакваме предложенията ви!

[1] За справка: https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1#%D0%A9%D0%B8%D1%82

[2] Може да се използва стилизирано или реално изображение на цяло или част от дърво, храст или цвете (напр. символ на район Лозенец е лозово листо)