Skip to main content

Popular

Recent

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца – май и юни 2022г.

Срокът за подаване на искането за компенсация за месеците май и юни 2022 г. е 5-ти юли.

Документи подадени след тази дата няма да бъдат разглеждани.

Заедно с попълнено Искане за обезщетение е необходимо да бъдат добавени и съответните разходни документи:

-фактура и платежно нареждане (при направено плащане по банков път)

или

-фактура и касов бон (при плащане в брой).

Искане за компенсации за неприети в детски градини деца, месец май и юни – Искане05-06.2022

Прикачени файлове