Skip to main content

Popular

Recent

Искане за изплащане на компенсации за периода 01.06.2021 – 14.09.2021 г. !САМО за вече одобрени деца!

Срокът за подаване на искането за изплащане на компенсации е 05.10.2021 г.

!Обръщаме внимание, че искането се подава само от родители, вече получили одобрение за компенсиране за неприети деца в общински и държавни детски градини!

Необходими документи:

  1. Искане (ИсканеКомпенсации6-9)
  2. Фактура
  3. Платежен документ
    • Платежно нареждане, ако плащането е извършено по банков път;
    • Касов бон, ако плащането е извършено в брой.

Подаването на нови заявления за новата учебна година (2020/2021) предстои през месец октомври, със срок до 05.11.2021 г.

Прикачени файлове