Skip to main content

Popular

Recent

Инвестиционно предложение:“ ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПР И НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА СОП В УЧАСТЪКА ОТ КМ 50+520 ДО КМ 58+581,5″