Skip to main content

Popular

Recent

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА СОП В УЧАСТЪКА ОТ КМ 50+520 ДО КМ 58+581,5“

Инвестиционно предложение предвид изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.: ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА СОП В УЧАСТЪКА ОТ КМ 50+520 ДО КМ 58+581,5“

Прикачени файлове