Skip to main content

Popular

Recent

Инвестиционно предложение за Предоставяне на средства, чрез подбор на предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд- ЕТАП – І“

Инвестиционно предложение за Предоставяне на средства, чрез подбор на предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд- ЕТАП – І“ за обекти, както следва:

  • ОБЕКТ: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ „София-град, Столична община, гр. София, район Овча купел, ул. Боряна 61, блок 216А, вход единствен“;
  • ОБЕКТ: СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ  „ГРАД СОФИЯ, Ж.К. „ОВЧА КУПЕЛ“, БЛ.508, вход Д“;
  • ОБЕКТ: Сдружение на собствениците на самостоятелни обекти в жилищна сграда в режим на етажна собственост – гр. София , п.к. 1618, Столична Община , район „Овча купел“, ул. „Буземска“ 15, бл. 2.

Прикачени файлове