Skip to main content

Popular

Recent

Инвестиционно предложение за „Изграждане на 7 /седем/ броя нови водоземни съоръжения за водовземане от подземни води с дълбочина до 100м за захранване на автоматизирана поливна система към обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис ІІІ“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“.

Инвестиционно предложение за „Изграждане на 7 /седем/ броя нови водоземни съоръжения за водовземане от подземни води с дълбочина до 100м за захранване на автоматизирана поливна система към обект „Реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис ІІІ“ от трамвайно ухо „Княжево“ до трамвайно ухо „Съдебна палата“.

Прикачени файлове