Skip to main content

Popular

Recent

Специализирана администрация

В момента информацията се обновява. Моля да ни извините.

Търговска дейност

Регистрация и контрол на търговската дейност Уважаеми съграждани, Тук ще намерите видовете услуги, срокове и цени, които извършва при "Регистрация...

Обявление съгласно чл.128 ал.3 от ЗУТ

ДО ВЕНЦИСЛАВ  ПЕТРОВ  СВИЛЕНОВ, АНЮТА ИВАНОВА СВИЛЕНОВА, ДИМИТРИНА СТЕФАНОВА НЕЦОВА, ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА НЕЦОВА, ИВАЙЛО СТЕФАНОВ НЕЦОВ, ХРИСТИНКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА, ХАРАЛАМПИ...