Skip to main content

Popular

Recent

Специализирана администрация

В момента информацията се обновява. Моля да ни извините.

Търговска дейност

Регистрация и контрол на търговската дейност Уважаеми съграждани, Тук ще намерите видовете услуги, срокове и цени, които извършва при "Регистрация...

Обявление съгласно чл.128 ал.3 от ЗУТ

рег.№РОК22-ГР00-459/1/24.02.2023г.   ДО ВЕСЕЛА БОРИСОВА МАТЕС, носители на вещни права в ПИ  46721.3852.406 съгласно КК и КР ЕЛИЦА ПЛАМЕНОВА КАЦАРСКА, ...